• header
  Vzdušné
  solárne panely
  SolarVenti® sa vyrábajú už od roku 1992 a tešia spokojných zákazníkov po celom svete i na Slovensku.
 • header
  Najlepší
  v testoch
  Panely SolarVenti® sú preverené nemeckou precíznosťou. Majú výrazne vyšší výkon ako podobné produkty.
 • header
  Využitie panelov SolarVenti®
  SolarVenti® vie zmeniť vnútornú klímu a tým pádom aj váš pobyt k lepšiemu a to už od prvého otvorenia dverí.

Rodinné domy

Alternatívny zdroj vykurovania

Ceny energií sa neustále zvyšujú, čo nás prirodzene vedie k hľadaniu alternatívnych zdrojov vykurovania , ktoré nám môžu priniesť úsporu nákladov .

Jednu z možností je teplovzdušné panely SolarVenti. Jedná sa o vysoko účinný alternatívny zdroj vykurovania, ktorý sa používa na temperovanie rodinných domov kde významne prispieva k znižovaniu nákladov na vykurovanie.

 

Rodinné domy - Vetranie zadarmo

V dome môže byť tiež problém s vlhkosťou a plesňou napr. kvôli neefektívnemu či chýbajúcemu vetraniu.

Akonáhle začnú na teplovzdušný solárny kolektor dopadať slnečné lúče, začne sa v ňom vzduch ohrievať.

Zároveň začne solárna bunka umiestnená vo vnútri panelu vyrábať prúd, vďaka ktorému sa spustí ventilátor, ktorý začne vháňať dovnútra domu temperovaný čerstvý vzduch.

Tento čerstvý vzduch ide dovnútra pretlakom a preto vytláča vlhký použitý vzduch von rôznymi netesnosťami alebo otvormi. Ako presne sa vzduch zo solárneho panelu bude pohybovať, záleží na umiestnení otvorov, ktorými bude vhlký vzduch unikať von.

Je teda potrebné dať pozor, aby napr. krbový komín bol uzavretý, ak je v tesnej blízkosti vstupnej vzduchovej trysky. Ak by uzavretý nebol, odišiel by tadiaľ všetok čerstvý vzduch okamžite von a nedostal by sa ďalej do domu.

Ak je potreba dostať temperovaný vzduch z panelu do viacerých miestností, musí sa medzi nimi nechať otvorené dvere, alebo urobiť medzi miestnosťami prieduchy v stene.

 

Temperovanie a suchší vzduch pre viacposchodové domy

Majitelia viacposchodového domu si želajú namontovať SolarVenti z niekoľkých dôvodov. Väčšinou sa chcú zbaviť zlej vnútornej klímy po celom dome, bez ďalších výdavkov na prevádzku , alebo len podporiť cirkuláciu vzduchu vo vnútri domu.

V oboch prípadoch je poznať zjavný rozdiel už za krátku dobu. Vzduch vo vnútri domu je čerstvý .

So správnou veľkosťou panelu je po celú sezónu zjavný rozdiel nielen v čerstvosti vzduchu, ale aj v tom, že prípadná vlhkosť klesne ako vo vzduchu, tak aj v stenách a inventári .

Ak má mať teplovzdušný solárny panel SolarVenti účinok pre celý viacposchodový dom, je väčšinou potrebné, aby okrem panelu umiestneného buď na streche, alebo na stene bola umiestnená aj odvetrávacia sada v spodnej časti domu . To preto, aby bola zaistená cirkulácia vzduchu po celom dome.

Prídavný ventilátor z odvetracej sady sa umiestni do vhodného múru, napríklad v pivnici a prepojí sa tenkým káblom so solárnou bunkou umiestnenou v tesnej blízkosti solárneho panelu, teda na streche alebo na stene.

 

Haly a schodiská

Veľká hala a rozmerné schodisko. Krásne, efektné a impozantné - najmä v starších vilách. Pre nejedného majiteľa takejto nehnuteľnosti sú tieto prvky zároveň čiernou morou, najmä v chladnejších obdobiach roka. Vykurovanie týchto priestorov je veľmi náročné a problematicky riešiteľné. Vstupná hala ústiaca do schodiska je komínom, kadiaľ teplo stúpa nahor. V hale je tak stále zima, aj keď sa prekúria nemalé peniaze. Využitím teplovzdušných panelov SolarVenti sa však zlepší klíma v tejto časti domu a znížia sa náklady za kúrenie. Kedykoľvek svieti slnko, prichádza totiž vďaka SolarVenti bezplatne do haly alebo na schodisko predhriaty a suchý vzduch.

Kolektor umiestnený napríklad na streche domu spolu s ventilačnou sadou umožňuje zefektívniť vykurovanie priestorov, ktoré sa zároveň navyše aj prirodzene vetrajú.

Haly a schodiská tak prestanú byť miestom, kde sa nebudete chcieť zdržovať, ale naopak. Aj v chladných dňoch budete môcť plnohodnotne využívať celý priestor v dome.

Opýtajte sa nás