Kontakty

SolarKomfort s.r.o
Jablonové 244
900 54 Jablonové
Slovensko
 
IČO: 47481951
DIČ: 2023904465
IČ DPH: SK2023904465
 
zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka 93306/B

 


Ivan Bálent - konateľ
e-mail: ivan.balent@solarkomfort.sk
tel.: +421 905 455 475
 

Odborní konzultanti

Igor Bálent

Dibrovova 243/6
916 01 Stará Turá
tel: 0915 608 552
e-mail: igor.balent@solarkomfort.sk

Predajcovia

NAVAN s.r.o.

Bániky 419/17
976 56 Pohronská Polhora
kontakt: Ing. Marek Trnavský
tel.: 0911 090 888

PKV s.r.o.

Gúgska 90
940 02 Nové Zámky
tel: 035/6 430 108
mob: 0903 202 450
e-mail: hlavicka.pkv@stonline.sk