Kontakty

SolarKomfort s.r.o
Jablonové 244
900 54 Jablonové
Slovensko
 
IČO: 47481951
DIČ: 2023904465
IČ DPH: SK2023904465
 
zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka 93306/B

 


Ivan Bálent - konateľ
e-mail: ivan.balent@solarkomfort.sk
tel.: +421 905 455 475
 

Odborní konzultanti

Igor Bálent

Dibrovova 243/6
916 01 Stará Turá
tel: 0915 608 552
e-mail: igor.balent@solarkomfort.sk

Predajcovia

NAVAN s.r.o.

Bániky 419/17
976 56 Pohronská Polhora
kontakt: Ing. Marek Trnavský
tel.: 0911 090 888